Τι είναι η 'Εξακρίβωση Εικόνας';

Είναι ένα τεστ ασφαλείας το οποίο καθορίζει αν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο ή όχι. Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι μόνο φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τη φόρμα αποστολής και όχι κάποιο είδος 'spam', τα οποία έχουν τη τάση να αποστέλλουν μαζικά email.

Ευτυχώς, είναι απίθανο ένας τεχνητός παράγοντας (πχ. πρόγραμμα) να αποσπά μια λέξη, ή συνδιασμό γραμμάτων και αριθμών από μία εικόνα, εάν τα γράμματα και οι αριθμοί της εικόνας έχουν διαφορετικό μέγεθος και γραμματοσειρά. Γι'αυτό το λόγο η ασφάλεια που προσφέρει η 'Εξακρίβωση Εικόνας', διασφαλίζει ότι μόνο άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εφαρμογή.


EmailMeForm Home | Κλείσιμο