Η προσπάθειά μας είναι βασισμένη στο γνήσιο αθλητικό ιδεώδες και στις αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Ταυτισμένη με τις πανανθρώπινες αξίες, της ειρήνης της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της ευγενούς άμιλλας και της αγάπης.
Για την πραγματοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών μας, έχουμε αναλάβει αξιόλογες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, σε θεσμικό, αγωνιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

  DownloadsΣύνδεσμοι
 άθληση - κοινωνική παρέμβαση - πολιτιστική έκφραση
ΠΡΟΦΙΛ - Διακήρυξη      
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΠΟΨΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΛΟΥΜEΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
(Σ. Α. Ν.)

ΘΕΜΑ: "Αθλητική παρουσία - Κοινωνική παρέμβαση - Πολιτιστική έκφραση των Αθλουμένων Νεφροπαθών (αιμοκαθαιρομένων - μεταμοσχευμένων)
Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια της πολιτείας για αναβάθμιση του Ειδικού Αθλητισμού στην πατρίδας μας, με κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, εκσυγχρονιστική αντίληψη και νοοτροπία, διακηρύσσουμε τις απόψεις - θέσεις - προτάσεις - στόχους & φιλοδοξίες των Αθλητών Νεφροπαθών και όσων με το ίδιο φρόνημα μας συμπαραστέκονται, ελπίζοντας και πιστεύοντας, πως έτσι βοηθούμε την πολιτεία να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που θα προωθήσουν και θα αναπτύξουν τον Ειδικό Αθλητισμό.
Οι νεφροπαθείς, λόγω της φύσης της πάθησής μας, αποτελούμε μια ιδιάζουσα περίπτωση στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Ο αθλητισμός ασκεί πολυεπίπεδες ευεργετικές επιδράσεις στους νεφροπαθείς και συγχρόνως ως γεγονός που συνιστά πολιτιστική έκφραση, είναι μέσον προβολής μηνυμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ένα μόσχευμα.
Χαρακτηριστκό είναι το μήνυμα της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων.
Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σας ενημερώνουμε σχετικά με την ιδιαιτερότητά μας, το στοχασμό, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για το μέλλον και την προοπτική άθλησης των ΑμΕΑ.

Ν Ε Φ Ρ Ο Π Α Θ Ε Ι Σ
Νεφροπαθείς σε τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ), είναι τα άτομα εκείνα, των οποίων έχουν καταστραφεί τελείως οι νεφροί και οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες. Οι νεφροί, όπως γνωρίζετε, είναι ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, αφού χωρίς νεφρούς ο άνθρωπος δεν ζει.
Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό (Τ.Ν.), με περιτοναϊκή κάθαρση, και με μεταμόσχευση.
α) Αιμοκάθαρση με Τ.Ν., είναι η εξωσωματική διαδικασία, κατά την οποία ο νεφροπαθής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται, μέρα παρά μέρα, σε οργανωμένη Μ.Τ.Ν. και να συνδέεται τουλάχιστον για 5 ώρες με το ειδικό μηχάνημα Τ.Ν., προκειμένου να καθαρίσει το αίμα από τις άχρηστες και βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες.
β) Περιτοναϊκή κάθαρση, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο νεφροπαθής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το περιτόναιο (υμένας που καλύπτει τα σπλάχνα), ως φίλτρο και δια μέσου μόνιμου περιτοναϊκού καθετήρα, με κατάλληλα υγρά να κάνει τις περιτοναϊκές πλύσεις για την αποβολή των βλαβερών ουσιών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε έξι (6) ώρες.
Η αιμοκάθαρση με Τ.Ν. και η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μέθοδοι και διαδικασίες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
γ) Μεταμόσχευση: είναι η αντικατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με ξένο μόσχευμα. Οι μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε για όλη μας τη ζωή κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (τριπλό ισχυρό σχήμα ανοσοκαταστολής), για την προφύλαξη του μοσχεύματος από τυχόν απόρριψη. Συγχρόνως θα πρέπει να διατηρούμε πολύ ευαίσθητες ισορροπίες στον τρόπο διαβίωσης, όπως: συνέπεια στην φαρμακευτική αγωγή, σωστή και υγιεινή διατροφή, επαρκή ενυδάτωση, γυμναστική, προφύλαξη από λοιμώξεις και ιούς, κρυολογήματα κ.λπ. Το αρχαίο ρητό "μηδέν άγαν" είναι το στοιχείο που θα πρέπει να διακρίνει τη γενικότερη συμπεριφορά μας στη συμβίωση με το ξένο μόσχευμα.

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ"

Οι νεφροπαθείς είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας, αφού χωρίς νεφρά ο άνθρωπος δεν ζει. Η επιστήμη μας φέρθηκε προνομιακά, αφού κατόρθωσε να εξασφαλίσει ειδικά για μας, τόσο την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με τεχνητή υποστήριξη, όσο και την αντικατάστασή της με την μέθοδο της μεταμόσχευσης. Αναφερόμαστε σε προνομιακή μεταχείριση, αφού για κανένα άλλο ζωτικό όργανο, η Επιστήμη δεν μπορεί να καυχηθεί ότι βοηθά με τόση αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο, στην προσπάθειά της για προσφορά υγείας και αντιμετώπιση του πόνου. Οι δύο αυτές δυνατότητες εξασφαλίζουν για τους νεφροπαθείς, εκτός από την μακροβιότητα, κι ένα αναβαθμισμένο επίπεδο ζωής, που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τις μικροχαρές της ματαιότητας, παρά τις τεράστιες δυσκολίες.
Αυτό το επίπεδο ζωής έχουμε υποχρέωση να το προβάλλουμε στο κοινωνικό σύνολο με αίσθημα ευγνωμοσύνης και αλληλεγγύης, τόσο οι αιμοκαθαιρόμενοι όσο και οι μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς.
Κορυφαίος παράγοντας που επηρεάζει θετικά και συμβάλλει στην ψυχολογική ισορροπία, με σημείο αναφοράς τη σωματική ευεξία, είναι αναμφισβήτητα η γυμναστική και ο αθλητισμός. Με μοναδικό τρόπο καταξιώνει το επίπεδο ζωής που η αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση μας προσφέρουν.

Τόσο από την πολιτεία, όσο και από άλλους φορείς, εκπονούνται προγράμματα που στόχο έχουν να παροτρύνουν ειδικές ομάδες πληθυσμού ώστε αυτές να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στο μαζικό αθλητισμό, όπως σε αθλητικά προγράμματα για την τρίτη ηλικία, το σχολικό αθλητισμό, τον αθλητισμό των ΑμΕΑ κ.λπ.
Ο Σ Α Ν, είναι μια πρωτοβουλία, που για πρώτη φορά συγκροτείται σε συλλογικό επίπεδο στην πατρίδα μας και πρωταρχικό στόχο έχει να δώσει την ευκαιρία στους αιμοκαθαιρόμενους και μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς που μπορούν, να ζήσουν τη χαρά και τη συγκίνηση του αθλητισμού, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να απολαύσουν όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η λέξη "σ α ν" χρησιμοποιείται στο γραπτό και προφορικό λόγο, για να δηλώσει, να προσδιορίσει και να συνδέσει κάποιες έννοιες. Οι αθλούμενοι νεφροπαθείς χρησιμοποιήσαμε τη λέξη Σ Α Ν ως αρχικά του συλλόγου μας "Σύλλογος Αθλουμένων Νεφροπαθών", για να ονομάσουμε τον αθλητικό - πολιτιστικό μας πυρήνα και να αναδείξουμε τον προβληματισμό, τις ανησυχίες και γενικότερα την κουλτούρα μιας μεγάλης ομάδας χρονίως πασχόντων συνανθρώπων μας.

Το αντιπροσωπευτικό μας φρόνημα περιλαμβάνεται στο τρίπτυχο
Αθλητική παρουσία
Κοινωνική παρέμβαση
Πολιτιστική έκφραση

Η σφραγίδα μας φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου, την Έδρα και την χρονολογία αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Αθλητών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μεταξύ όλων των κατηγοριών των ΑμΕΑ, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη διάδοση του αθλητισμού. Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για ΑμΕΑ καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών ΑμΕΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της IPC (INTERNATIONAL PARAΟLYMPIC COMMITTEE).
Σε ότι αφορά την ιδιαιτερότητα των Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση με Τεχνητό Νεφρό, με Περιτοναϊκή Κάθαρση και υπό μεταμόσχευση νεφρού, σκοπός είναι:


    - Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και προώθηση αθλητικής δραστηριότητας μέσα από τον Αθλητισμό και την θεραπευτική γυμναστική. Να απολαμβάνουν οι Νεφροπαθείς τη σωματική ευεξία και να προσβλέπουν στην ψυχική ισορροπία. Να ζούνε τη χαρά και τη συγκίνηση του αθλητισμού μέσα από την ιδιαιτερότητά τους.
    - Η προβολή του αναβαθμισμένου επιπέδου ζωής που η μεταμόσχευση προσφέρει σαν τρόπος ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων, ως μοναδικής δυνατότητας με την οποία εξασφαλίζεται η λυτρωτική μεταμόσχευση.
    - Η ίδρυση ειδικών αθλητικών κέντρων με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στελέχωση με εξειδικευμένο αθλητιατρικό ιατρικό νοσηλευτικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό.
    - Η ένταξη των νεφροπαθών σε γενικότερα προγράμματα θεραπευτικής γυμναστικής και εργομετρικής υποστήριξης.
    - Η νομοθετική κατοχύρωση του ειδικού αθλητισμού για ΑμΕΑ σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Σε οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς κοινής ωφέλειας και Συνδικαλιστικούς φορείς στους οποίους απασχολούνται οι Νεφροπαθείς. Να καταδείξει μέσα από το θεσμό του Ειδικού Αθλητισμού για ΑμΕΑ την ευγενική άμιλλα και το "ευ αγωνίζεσθαι", το γνήσιο αθλητικό ιδεώδες όπως το συνέλαβαν οι πρόγονοί μας και το καθιέρωσαν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
    - Η παρέμβαση των αθλουμένων Νεφροπαθών ΑμΕΑ στα κοινωνικά δρώμενα, μέσα από τις αθλητικές - πολιτιστικές δραστηριότητες σαν μια κατ΄ εξοχήν πολιτιστική έκφραση και αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα.
    - Η συμμετοχή των Αθλουμένων Νεφροπαθών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
    - Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη τμημάτων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα των παγκόσμιων οργανώσεων αθλητισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Κάθε συλλογική προσπάθεια και δραστηριότητα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, εκτός των άλλων επιδιώξεων για επίλυση προβλημάτων και άρση ανισοτήτων, προβάλλει την ευαισθησία του χώρου που εκπροσωπεί και αναδεικνύει τον προβληματισμό, την ανησυχία και την πνευματική καλλιέργεια των μελών.


- Η συγκρότηση ομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην ιδέα της Δωρεάς Οργάνων προβάλλει ως επιτακτικό καθήκον και η ενεργοποίησή της καθίσταται άμεσης προτεραιότητας. Πρόκειται για μια σειρά προτάσεων, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, που κανονικά θα έπρεπε να είχαν αναληφθεί από επίσημους κρατικούς φορείς. Είναι πολύ τιμητικό για μας το ότι γνωστοποιούνται για πρώτη φορά μέσα από την πτυχή της κοινωνικής μας παρέμβασης.
Σκοπός της ομάδας είναι η καλλιέργεια συνείδησης και διαμόρφωση αντίληψης δωρητή οργάνων, σύμφωνα με τα πρότυπα της εθελοντικής αιμοδοσίας και του εθελοντή αιμοδότη.
- Η έκδοση για πρώτη φορά ενός βιβλίου για τη δωρεά οργάνων, με ανάλογο τίτλο. Στο περιεχόμενό του θα περιλαμβάνεται η φιλοσοφική, ιατρική, θρησκευτική, ψυχολογική άποψη, διακεκριμένων επιστημόνων και εξεχουσών προσωπικοτήτων. Το βιβλίο θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. Η ευρύτερη ενημέρωση μέσα από τεκμηριωμένες απόψεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων, ως πράξη ύψιστης πολιτιστικής αξίας και αλληλεγγύης στο συνάνθρωπο. Είναι ελάχιστη προσφορά σε όσους υπομονετικά περιμένουν την ανεύρεση ενός κατάλληλου μοσχεύματος (νεφρών, ήπατος, καρδιάς, πνευμόνων κ.α.).
Η έκδοση θα ενισχυθεί και με εμπνευσμένα σκίτσα διακεκριμένων σκιτσογράφων, ώστε μέσα από το ευρηματικό χιούμορ να υπάρξει ευαισθητοποίηση και προβολή αναλόγου μηνύματος.
- Προγραμματισμός ομιλιών υπό τύπον ημερίδων σε σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές των στρατιωτικών σχολών, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων.
- Συνεργασία και πρόταση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για προκήρυξη Πανελληνίου Διαγωνισμού Έκθεσης στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, με θέμα τη Δωρεά Οργάνων. Οι τρεις καλύτερες θα δημοσιευθούν στο υπό έκδοση βιβλίο.
- Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων για ευρύτερη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων.
Κάθε αθλητική συνάντηση αποκτά από μόνη της μια πολιτιστική χροιά. Οι αθλητικές εκδηλώσεις των ΑμΕΑ λόγω της ιδιαιτερότητας των συμμετασχόντων, συνιστά αυτονόητα ένα κατ΄ εξοχήν υψηλού επιπέδου πολιτιστικό γεγονός.
Στους στόχους και τις φιλοδοξίες μας γίνεται εκτενέστερη αναφορά για πολιτιστική έκφραση των νεφροπαθών.
Δυναμικό πυρήνα αυτής της προσπάθειας θα αποτελέσουμε οι αθλητές νεφροπαθείς με συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητικούς αγώνες στο εσωτερικό, με κορυφαία αθλητική εκδήλωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) που διεξάγεται κάθε χρόνο, στο εξωτερικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταμοσχευμένων και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αιμοκαθαιρομένων και Μεταμοσχευμένων που γίνεται εναλλάξ με το Παγκόσμιο, κάθε δυο χρόνια.
Ήδη, αθλητές μας πήραν μέρος με αξιόλογες διακρίσεις και στις 2 αυτές αθλητικές διοργανώσεις.
Επιδίωξή μας είναι να αναδείξουμε την κοινωνική συνιστώσα που αφορά τον αγώνα για ισότιμη κοινωνική ένταξη και αποδοχή των νεφροπαθών, αποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε παρατηρητές της ζωής αλλά ενεργά και δραστήρια μέλη της κοινωνίας μας. Δεν κυνηγάμε χίμαιρες και δεν αναζητάμε τεχνητούς παραδείσους, καταφεύγοντας σε θανατηφόρες ουσίες που προκαλούν εθισμό και εξάρτηση. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη με το θάνατο και ανανεώνουμε με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας την παραμονή μας στη ζωή. Οι μεταμοσχευμένοι ζούμε με την αγάπη των συνανθρώπων μας και βιώνουμε την αγωνία και τον αγώνα για τη διατήρηση του μοσχεύματος και συγχρόνως παρακολουθούμε τους ρυθμούς και τους προβληματισμούς της κοινωνικής ζωής.
Τα μέλη του ΣΑΝ, γνωρίζοντας την έλλειψη ουσιαστικής παρουσίας των νεφροπαθών στα κοινωνικά δρώμενα, σε πολιτιστικό επίπεδο, προτιθέμεθα να "εκτεθούμε" και να εκθέσουμε, να "προβληθούμε" και να προβάλλουμε στο κοινωνικό σύνολο τους προβληματισμούς και το στοχασμό μας, με διάθεση να ενημερώσουμε για τον τρόπο ζωής μας, και να ευαισθητοποιήσουμε στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων. Μια πράξη η οποία δοκιμάζεται στο βωμό της παραπληροφόρησης, της προκατάληψης και της αδιαφορίας, που έχει σαν αποτέλεσμα, η υπόθεση της μεταμόσχευσης να βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στην πατρίδα μας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Αξίζει να αναφερθεί η ιδιάζουσα σχέση ανάμεσα στο σύμβολο της αρετής και των αρχών του Ολυμπισμού, την Ολυμπιακή φλόγα και στην κατ΄ εξοχήν πράξη ανθρωπισμού, αλληλεγγύης και αλτρουισμού, όπως είναι η δωρεά οργάνων και η μεταμόσχευση.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γενικότερη ιδεολογική σύγχυση και πνευματικό αποπροσανατολισμό, είναι παρήγορο ότι κάποια σύμβολα αντιστέκονται και επιμένουν να καταξιώνουν πανανθρώπινες έννοιες, όπως η αγάπη για τη ζωή και η ελπίδα για τη διατήρησή της.

Η λέξη "φλόγα" από μόνη της εκφράζει μια ορμή και εμπεριέχει ένα δυναμισμό. Η Ολυμπιακή Φλόγα ωστόσο είναι αναμφισβήτητα το σύμβολο του γνήσιου αθλητικού ιδεώδους, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην αρχαία Ελλάδα με την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλλιεργεί αισθήματα φιλίας και συναδέλφωσης ανάμεσα στους λαούς, και αναθερμαίνει, κάθε φορά, τις μεγάλες προσδοκίες των ανθρώπων για παγκόσμια ειρήνη, αρμονική συνύπαρξη και ευγενική άμιλλα.
Στα χέρια ενός μεταμοσχευμένου αθλητή η Ολυμπιακή Φλόγα δεν περιορίζεται μόνο στον Ολυμπιακό της χαρακτήρα. Ερχεται να προσδώσει και να ενισχύσει κάποια άλλα γνωρίσματα, που συγκροτούν την ψυχοσωματική οντότητα του ανθρώπου. Υπενθυμίζει την έμπρακτη αγάπη και το χρέος προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Οπως το ηλιακό φως μεταδίδεται - μεταμοσχεύεται σαν φλόγα στη δάδα, για να οδηγήσει τους αθλητές στην κατάκτηση της Ολυμπιακής Νίκης, έτσι και η αγάπη και η πραγματική ευαισθησία της δωρεάς οργάνων, μεταδίδει με τη μεταμόσχευση, τη φλόγα της ζωής φωτίζοντάς την. Είναι η μοναδική δυνατότητα να απεξαρτηθεί ο νεφροπαθής από την αιμοκάθαρση, με την οποία είναι αναγκασμένος να ζει. Δυνατότητα, η οποία εξασφαλίζεται χάρη στη δωρεά οργάνων ενός συνανθρώπου μας που έχασε τη μάχη με τη ζωή, σ΄ έναν άλλο άνθρωπο, που πασχίζει και δίνει το δικό του αγώνα γι΄ αυτή.
Το χρέος που έχουμε όλοι εμείς οι μεταμοσχευμένοι αθλητές, συμβολικά κρατώντας στα χέρια μας τη δάδα με τη φλόγα της μεταμόσχευσης, είναι να φωτίζουμε και να οδηγούμε:


α) Ολους τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται εξαρτημένοι στην αιμοκάθαρση, αναθερμαίνοντας την ελπίδα μιας πετυχημένης μεταμόσχευσης.
β) Την κοινωνία, ευαισθητοποιώντας την στη λυτρωτική ιδέα της δωρεάς οργάνων.


Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, εάν δεν γινόταν κάποια αναφορά στο αμφισβητούμενο και σήμερα αθλητικό ιδεώδες των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά την συμπλήρωση 100 χρόνων από την αναβίωσή τους. Ενα ιδεώδες που κλυδωνίζεται ανάμεσα στο όραμα και την σκοπιμότητα. Η πραγματική καταξίωση του Αρχαίου Ελληνικού αθλητικού πνεύματος, αποκτά, κατά τον καλύτερο τρόπο, το πραγματικό νόημα στην προσπάθεια των μεταμοσχευμένων αθλητών για συγκρότηση μιας σωματικά και ψυχικά ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Στεφανώνονται καθημερινά με το στεφάνι της αγριελιάς, απολαμβάνοντας τον ανεκτίμητο κότινο της καλής λειτουργίας του μοσχεύματος.
Η Ολυμπιακή Φλόγα με το μήνυμά της εμπνέει τα ιδανικά για πνευματική ανάταση και ηθική υπεροχή. Ενισχύει τον προσωπικό αγώνα του καθενός στην ΑΡΕΤΗ. Συμβολικά η φλόγα της μεταμόσχευσης, διευρύνει τους ορίζοντες για υπέρβαση, με σεβασμό και πραγματική αγάπη προς τον Ανθρωπο.
Οι νεφροπαθείς (αιμοκαθαιρόμενοι-μεταμοσχευμένοι) ζώντας με την διπλή αυτή εμπειρία, εάν ήταν δυνατό να συμπυκνώσουμε την πείρα μας σε λίγες λέξεις, αυτές θα ήταν η παράφραση της ρήσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου


"Η αιμοκάθαρση εξασφαλίζει το ζειν,
η μεταμόσχευση χαρίζει το ευ ζειν".

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

- Πρωταρχικός στόχος και φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους νεφροπαθείς που έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τη χαρά και τη συγκίνηση του αθλητισμού, ξεφεύγοντας απ΄ τη ρουτίνα της αιμοκάθαρσης, το άγχος και την αγωνία της μεταμόσχευσης.
-Συμμετοχή σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Διατήρηση και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τους νεφροπαθείς των άλλων χωρών και εκπροσώπους φορέων. Πρεσβευτική παρουσία των Ελλήνων Νεφροπαθών.
-Διοργάνωση στην Αθήνα του 1ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεφροπαθών (Αιμοκαθαιρόμενων - Μεταμοσχευμένων). Στόχος η καθιέρωση του θεσμού, αφού ανάλογη διοργάνωση απουσιάζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Φιλοδοξούμε η καθιέρωση του θεσμού να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα στην ενίσχυση του πολιτιστικού χαρακτήρα της Ολυμπιάδας του 2004.
- Δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος παραδοσιακών χορών. Το χορευτικό θα αποτελέσει μέρος της πολιτιστικής δραστηριότητάς μας, με χορευτική παρουσία στις αθλητικές διοργανώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
- Συγγραφή και μελοποίηση του ύμνου της Δωρεάς Οργάνων και μεταμόσχευσης σε συνεργασία με διακεκριμένους και ευαισθητοποιημένους στιχουργούς και μουσικοσυνθέτες. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Στα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας είναι η δημιουργία χορωδίας και μουσικού συγκροτήματος νεφροπαθών και φίλων μας.
- Χρήση του διεθνούς διαδικτύου πληροφοριών INTERNET με σελίδα και διεύθυνση προκειμένου να έχουμε ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο και τις διεθνείς εξελίξεις. Πανευρωπαϊκή Ένωση Νεφροπαθών, Παγκόσμια Ομοσπονδία Αγώνων Μεταμοσχευμένων και άλλους φορείς.
- Δημιουργία κατάλληλου χώρου που θα αποτελεί το στέκι του αθλητή νεφροπαθή με βιβλιοθήκη και αίθουσα ψυχαγωγίας. Στον ίδιο χώρο, επιδίωξή μας είναι, να δημιουργηθεί το μουσείο της αιμοκάθαρσης, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της διαδικασίας σε όλα της τα στάδια, τόσο του τεχνητού νεφρού όσο και της περιτοναϊκής κάθαρσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι απ΄ όσα γνωρίζουμε, δεν υπάρχει σε καμιά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Ο Ειδικός Αθλητισμός, ο αθλητισμός των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, προστατεύεται από το Σύνταγμα και αναγνωρίζεται ισότιμα από τους Νόμους. Τελευταία η Πολιτεία έχει αναλάβει ευκαιριακές πρωτοβουλίες για αναβάθμιση του θεσμού. Πλην όμως βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά απ΄ την ισότιμη αναγνώρισή του σε όλα τα επίπεδα, ώστε τα ΑμΕΑ να μπορούμε απρόσκοπτα να ζούμε και να απολαμβάνουμε μια κατ΄ εξοχή ωφέλιμη εμπειρία και δραστηριότητα όπως είναι ο αθλητισμός και η γυμναστική. Να διοχετεύουμε το δυναμισμό και την ενεργητικότητά μας στο θεραπευτικό παράγοντα του αθλητισμού, απολαμβάνοντας ανάλογες συγκινήσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι Νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση, υποβάλλουμε τις προτάσεις μας όπως τις βιώνουμε και τις αντιλαμβανόμεθα.


- Κατάλληλες εκσυγχρονιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Στελέχωση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό που θα διακρίνεται από ουσιαστική αγάπη για τον αθλητισμό μας και πραγματικό ενδιαφέρον για προσφορά στο χώρο. Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που μας αφορούν, των ίδιων των ΑμΕΑ με κυρίαρχη και καθοριστική άποψη.
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμΕΑ.
Κορυφαία αθλητική εκδήλωση η οποία θα πρέπει να καθιερωθεί επίσημα, με κατοχύρωση μόνιμης ημερομηνίας τέλεσης. Στον καθορισμό ημερομηνίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις, οι κλιματολογικές συνθήκες και η περίοδος των εξετάσεων. Για τους νεφροπαθείς, τα αγωνίσματα των αιμοκαθαιρομένων να ορίζονται τις ημέρες που δεν έχουν αιμοκάθαρση. Κατάλληλη χρονική περίοδος, για να υπάρχει ενδιαφέρον απ΄ την κοινή γνώμη, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες.
Ο θεσμός, είναι άμεση προτεραιότητα να αποκτήσει την αίγλη που του αρμόζει και να αναδειχθεί σε Πανελλήνιο Πολιτιστικό γεγονός.
Συνεργασία με κρατικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Εθνικής Αμυνας, Δημόσιας τάξης, ώστε το Π.Π. ΑμΕΑ να προγραμματίζεται να παρακολουθούν σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές σχολείων, καθώς επίσης, σπουδαστές των σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προσδίδοντας με την παρουσία τους μια διαφορετική διάσταση στους αγώνες.
Σημαντική θα ήταν και η βοήθεια από την παρουσία στους αγώνες των Ολυμπιονικών, παγκόσμιων, πανευρωπαϊκών και πανελληνίων πρωταθλητών, καθώς επίσης και όλων των εκπροσώπων των αθλητικών φορέων όλων των αθλημάτων. Εκείνο που προέχει είναι να υπάρξει ενδιαφέρον από εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων και καλλιτέχνες, ώστε η τελετή λήξης να αποκτήσει ιδιαίτερη λαμπρότητα με δεσμεύσεις για το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα και ανακοινώσεις για τις επόμενες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις των αθλητών ΑμεΑ.
Επίσης μπορεί μέσα από χορηγίες να γίνονται κληρώσεις δώρων για τους συμμετέχοντες ΑμΕΑ αθλητές (ηλεκτρικές συσκευές, ταξίδια, διακοπές, μοτοποδήλατα, αυτοκίνητα κ.λπ.)
Ευκαιρία παρέμβασης των ΑμΕΑ και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στις δεξιότητες και τον τρόπο ζωής μας.
Να καθιερωθεί κάθε χρόνο το Π.Π.ΑμΕΑ να αφιερώνεται σε μια ιδιαιτερότητα-αναπηρία και τα προβλήματά της (τυφλοί, κωφοί, κινητικά ανάπηροι, νεφροπαθείς, παραπληγικοί, αιμορροφιλικοί κ.α.).
Χαρακτηριστική είναι η σημασία που πρέπει να δοθεί σε ότι αφορά τους νεφροπαθείς, με τη διάδοση του μηνύματος της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων. Να προβληθεί ιδιαίτερα το επίπεδο ζωής που τόσο η αιμοκάθαρση, όσο και η μεταμόσχευση προσφέρουν μέσα απ΄ τον αθλητισμό.

- 'Aμεση καταγραφή όλων των ΑμΕΑ αθλητών θα αποτελέσει μια καλή αρχή ώστε να ξέρουμε επιτέλους πόσοι είμαστε και ποιοι υπηρετούμε το θεσμό και τι μπορεί να γίνει για τα συγκεκριμένα άτομα και τα σωματεία που εκπροσωπούν.
- Καθιέρωση κινήτρων για τους αθλητές. Βασικό κίνητρο είναι η ύπαρξη αθλητικής δράσης και αγώνων. Ο κάθε αθλητής προετοιμάζεται και περιμένει την συμμετοχή του στους αγώνες. Ειδικά οικονομικά κίνητρα για προετοιμασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αρχή πρέπει να γίνει απ΄ όσους συμμετείχαν σ΄ οποιαδήποτε διοργάνωση στο εξωτερικό και στα τελευταία 2 πανελλήνια πρωταθλήματα. Να εφοδιαστούν με κάρτα αθλητή ΑμΕΑ και το σωματείο τους να λάβει κατ΄ αρχήν γενναία επιχορήγηση τουλάχιστον για αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων και απασχόληση προπονητή.

- Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Επιτέλους, να αναγνωρισθεί ο ρόλος και να εκτιμηθεί η συμβολή της σ΄ αυτό που μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί στον Ειδικό Αθλητισμό. Η ΠΑΟΜ ΑμΕΑ έχει τελείως παραγκωνισθεί, θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο της αθλητικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των ΑμΕΑ, αφού αποδεδειγμένα αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες αναπήρων και έχει όλες τις εκπροσωπήσεις στην International Paraolympic Committee. Στελεχώνεται από άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Μέχρι πότε θα χλευάζεται η προσφορά της και θα υπονομεύεται η αποστολή και ο ρόλος της;

- Εισήγηση στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) για καθιέρωση του αθλητικού συντάκτη ΑμΕΑ. Συγχρόνως, παρότρυνση για θέσπιση σε όλο τον αθλητικό τύπο της στήλης του Ειδικού Αθλητισμού. Βράβευση κάθε χρόνο ενός αθλητικού συντάκτη του Ειδικού Αθλητισμού, ως ελάχιστη συμβολή στην ανάπτυξη του Ειδικού Αθλητισμού.
- Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συνεργασία με την ΠΑΟΜ ΑμΕΑ να καταγράψει και να αναγνωρίσει όλα τα Πανελλήνια και Παγκόσμια ρεκόρ, όλων των αναπηριών, όλων των κατηγοριών.
- Πρόταση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταμοσχευμένων για ένταξη των αγώνων μεταμόσχευσης στην International Paraolympic Committee. Οι μεταμοσχευμένοι να αποτελέσουμε την 6η αναπηρία.
- Αποστολές στο εξωτερικό: Σαφή αξιοκρατικά κριτήρια πρόκρισης και συγκρότησης των αποστολών. Έγκαιρη έγκριση των σχετικών κονδυλίων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πολυσήμαντη παρουσία στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις με πολυεπίπεδες προεκτάσεις για τη χώρα. Ο ίδιος ο υφυπουργός έχει κατ΄ επανάληψη τονίσει ότι "οι καλύτεροι πρεσβευτές μας είναι οι αθλητές μας".

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.
Είμαστε μια ομάδα νεφροπαθών (αιμοκαθαιρομένων και μεταμοσχευμένων), οι οποίοι ζούμε και απολαμβάνουμε το επίπεδο ζωής που η αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση μας προσφέρουν. Πρόκειται για πρωτόγνωρη προσπάθεια που συγκροτείται σε συλλογικό επίπεδο στην πατρίδα μας.
Όνειρο και βαθιά επιθυμία του κάθε αιμοκαθαιρόμενου είναι να κάνει μια επιτυχημένη μεταμόσχευση.
Σκοπός και επιδίωξή μας είναι μέσα από το τρίπτυχο Κοινωνική παρέμβαση - Πολιτιστική έκφραση - Αθλητική παρουσία να μην υπάρχουν στην πατρίδα μας άνθρωποι που να έχουν ανάγκη ενός μοσχεύματος, αφού όλοι όσοι μπορούν θα έχουν μεταμοσχευθεί!
Προς αυτή την κατεύθυνση κάνουμε έκκληση.
α) σε όλους τους νεφροπαθείς που έχουν τις ίδιες απόψεις, θέσεις, στόχους και φιλοδοξίες.
β) σε όσους επώνυμους και ανώνυμους γοητεύονται από το τρόπο του στοχασμού και της αναζήτησής μας.
Να βοηθήσουμε όλοι μαζί, ώστε το όραμα να γίνει πράξη και η φωνή μας να σπάσει τα εμπόδια της προκατάληψης και της αδιαφορίας.
Οι νεφροπαθείς με αίσθημα απέραντης ευγνωμοσύνης και με πλήρη επίγνωση της ανεκτίμητης προσφοράς των συνανθρώπων μας, προτιθέμεθα να εκθέσουμε και να προβάλλουμε στο κοινωνικό σύνολο το μεγαλείο της Αγάπης.
Ελπίζουμε και η κοινωνία να δείξει ανάλογη ευαισθησία, συμπαρασύροντας τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας προς την κατεύθυνση ώστε να αναλογισθούν τις ευθύνες και να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

       

Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα. Τηλέφωνο:210-33.06.716/8
2005 © Renal Patients Athletic Association. All Rights Reserved

aqua-animation